Tag Archives: twittercensus

Vem följs du av, egentligen?

En ny funktion på Intellecta Corporates Twittercensus gör det möjligt att visualisera vem som följer ett visst konto och tvärtom. Tanken är inte primärt att identifiera exakt vilka personer det är – det är enklare att göra på Twitter självt. Istället är det intressanta att titta på inom vilka kluster man har följare och följer konton. Resultaten torde vara intressanta utifrån diskussioner om representativitet, bubblor, elitism såväl affärsnytta för företag. Jag har valt ut några olika typer av twitterkonton för att dels förklara funktionaliteten, dels visa på intressanta aspekter. Jag har inte själv gjort så mycket analys i det här läget – det finns gott om tid för det. Men jag gör några korta reflektioner på slutet.

Självklart kan du själv använda tjästen – men om du tittar på personer med väldigt många följare (>10 000) så kommer sidan att ladda och rendera långsamt. Jag rekommenderar Chrome för att göra upplevelsen så smärtfri som möjligt.

Först, några korta förklaringar. “Kartan”, “blobben”, “amöban” är en visualisering av de mest aktiva twittrarna som skriver på svenska. Drygt 50 000 är med på kartan och kriteriet är att kontot skrivit minst lika många tweets som det är dagar gammalt. Alltså en snittproduktion på minst 1 tweet om dagen.

Dessa konton har sedan visualiserats med en kraft-baserat algoritm som enkelt uttryckt gör konton som följer varandra dras samman, medan konton som inte följs skjuts bort. Mycket mer utförlig beskrivning finns här. Färgerna representerar olika kluster som är statistiskt framräknande. Totalt finns 23 sådana kluster i kartan. Vad ett kluster “är” blir en subjektiv tolkning, men när man tittar på personerna i respektive grupp är det ofta väldigt enkelt att sätta ett namn på gruppen. Christofer Laurin gått igenom alla och gett dem namn. Det är hans bild du ser här.

 

Vem följer mig?

Nästa steg är att titta på vilka som följer ett visst konto (eller tvärtom). I bilden syns de som följer mig (@hampusbrynolf) och du kan se livegrafen här.

Som synes är mina följare nästan uteslutande befinner sig i det norra delen av grafen – och i det orangea klustret. Jag är rätt jämt fördelad mellan det västra (teknik, “bubblan”) och östra (politik, ledarskribenter, media) delen av den orangea klustret. Det stämmer också ganska bra med min egen bild. I det lila vänstra klustret (sport) finns det i stort sett ingen som följer mig, och inga i de södra regionerna.

Vem följer Göran Hägglund?

Som synes har Göran en väldig dominans i det nordöstra delen av kartan. Sen glesas följarna ut i alla riktningar. I de södra delarna är det ingen som följer honom, i det lila sportklustret är det väldigt få och så vidare.

Om man jämför med Sanna Kallur så är skillnaden uppenbar.

Få i politik/media/journalist-kretsen följer Sanna Kallur, medan hon har höga följartal i sportklustret.

Det går även att titta på vilka konton en person följer, här är Göran Hägglunds följarprofil.

Några snabba reflektioner…

Det första och uppenbara insikten är att de olika klusten är ganska separerade från varandra. Tittar man på personer i endera kluster så följs de av person från samma område eller närliggande. Det gäller mig, det gäller Karin Pettersson eller Peter Wolodarski. Det finns alltså inte ett Twitter i Sverige, det finns fler olika. Kittet som håller samman verkar vara kändisarna, personer som följs av alla oavsett: Magnus Betner, Adam Alsing, Jonas Gardell, men även sportstjärnor av olika slag. Men även där finns tydliga skillnader i vilka kluster de är tyngst.

Vad gäller företag, såsom SJ eller ComHem, har de ganska ickerepresentativa följareprofiler. Men mer om det i ett senare inlägg.

Vem åker till Almedalen?

I samband med Almedalen 2011 byggde makthavare.se en tjänst för att låta personer registrera sitt deltagande under politikerveckan. Syftet var att erbjuda en möjlighet att se vilka andra i ens kontaktnät som skulle till Almedalen. Med hjälp av den insamlade datan över anmälda deltagare och den data som Intellecta Corporate samlade in i Twittercensus 2012 har vi kunnat visualisera vilka besökare på Almedalen som även finns med i kartan över de mest aktiva användarna på twitter. Resultatet är slående. Utan undantag är almedalsbesökarna från den norra delen av grafen, och nästan uteslutande kommer de från det orangea klustret av politiker, media och den så kallade “bubblan” – teknik och socialamedierintresserade. För den som är mer intresserad av twitter- och almedalsgrafen går den att hitta här. Läs också om hur twitter grafen är uppbyggd.

Almedalsbesökare på Twitter

Som metod betraktat finns det vissa problem när det gäller vilka som anmält sig till Almedalen. Många kan ha varit där utan att för den sakens skull ha anmält sitt deltagande. Man ska därför akta sig för att dra allt för långtgående slutsatser av grafen.

Deltagare på #SSWC vs Twittercensus

Sedan vi på Intellecta Corporate släppte Twittercensus 2012 har jag fått olika frågor om vad klustren betyder och hur de fungerar. Jag har skrivit några inlägg för att förklara om hur twittergrafen är uppbyggt och hur färgerna sätts. Fredrik Christofer Laurin har också gjort ett strålande arbete med att katalogisera de olika klusten.

Men en tanke som hela tiden har funnits med mig är möjligheten att göra tvärtom – att istället för att titta på befintliga klusten och se vilka som ingår, hämta in verklig data och titta på var de personerna befinner sig. Sagt och gjort. Jag tog de anmälningslistor som publicerats, och extraherade twitteranvändarna. Dessa matchade jag sedan mot Twittercensus-datan och mappade ut användarna. Resultatet finns att beskåda i live-version här eller i bilden nedan. Resultatet är väldigt tydligt: SSWC-deltagarna kommer från samma del av klustret. Nu är det här lite självgenererande, eftersom SSWC-besökare kommer att följa varandra i högre utsträckning så kommer de successivt att bilda kluster. Men kartan är genererad innan årets upplaga av SSWC så lite intressant är det ändå.