Monthly Archives: October 2013

Vad är en delning värd? Om Facebooks delningsstatistik

[uppdaterad]

Att mäta är en konstform. Och som alla vet kan man med lite fin statistik bevisa vad som helst. En annan gammal hederlig sport är att jämföra äpplen med päron – aktualiserat i den pågående diskussionen om hur  likes/shares på Facebook och vad som egentligen menas med de olika måtten.

Den här typen av bilder har du säkert sett massa gånger under artiklar.

Screen Shot 2013-10-10 at 19.31.30Men vad betyder egentligen siffrorna? 227 bredvid rekommendera kan man ju föreställa sig att det betyder antalet gånger artikeln i fråga har rekommenderats. Inget kunde vara mer fel. Ibland används också begreppen “Gilla” eller “Dela” – oftast synonymt, och lika vilseledande. Siffran är egentligen en totalsiffra på antalet interaktioner som har skett med det sociala objektet som sidan utgör BÅDE på sin egen sida och när den börjar existera inne på facebook. Eller mer konkret: när du delar en artikel på Facebook börjar olika personer interagera med det objektet – de gillar kanske min delning, eller så skriver de en kommentar. Det är också möjligt att andra användare gillar kommentarerna (men kanske avskyr själva artikeln). Allt detta motsvarar en “Gilla”, “Dela” eller en “Rekommendation” i Facebook-världen (Like/Share). En konversation under en delning skapar alltså en mängd interaktioner (som alltså ofta visas som like/share) – oavsett om det är två personer som käbblar 100 gånger eller 100 personer som skriver vars en kommentar visar statistiken samma sak.  För varje person som delar den vidare skapas ytterligare interaktioner.

Om platsen som artikeln i fråga dessutom använder Facebooks kommentarsfunktion inbäddad så räknas varje interaktion – varje kommentar och varje “tummen upp” på en kommentar som ytterligare en delning/interaktion/gillning. Ganska snabbt ser vi väldigt stora siffror.

Facebook erbjuder dock via sitt API möjligheten att få ut mer detaljerad data. Det vanliga sättet – och det som normalt sätt visas i de där socialamedier-ikonerna är att ställa frågan till: Ett tidigare sätt att hämta ut informationen var via:
http://graph.facebook.com/?id=webbadress

http://graph.facebook.com/?id=http://www.hampusbrynolf.se/facebook_comment 

Facebook svarar då att sidan delats (“shares”) 83 gånger.

{
  "id": "http://www.hampusbrynolf.se/facebook_comment",
  "shares": 83
}

Igen – detta är inte korrekt (och det är inte vad Facebook rekommenderar att man använder), men det är denna siffra som nästan alltid visas i delningsikoner, som refereras i skrytsammanhang och på externa tjänster som påstår sig visa delningar på Facebook. Egentligen kanske det inte spelar så stor roll, men dels är det ju lite irriterande när man påstår att en delning som inte är en delning är det. Men framförallt sätter det ju de andra sociala medierna i skymundan: jaha, den delades 100 gånger mer på Facebook än på Twitter. Twitters statistik utgörs nämligen av antalet gånger URL:en till sidan i fråga har skickats i ett twittermeddelande (original eller retweet) – ett mått som ligger väldigt mycket närmare den vanliga förståelsen för “delning”.

För att fortsätta; det är faktiskt möjligt att ställa mer detaljerade frågor till Facebook och få mer detaljerade svar:

https://graph.facebook.com/fql?q=SELECT%20url,%20normalized_url,%20share_count,%20like_count,%20comment_count,%20total_count,commentsbox_count,%20comments_fbid,%20click_count%20FROM%20link_stat%20WHERE%20url=%27URL%27

https://graph.facebook.com/fql?q=SELECT%20url,%20normalized_url,%20share_count,%20like_count,%20comment_count,%20total_count,commentsbox_count,%20comments_fbid,%20click_count%20FROM%20link_stat%20WHERE%20url=%27www.hampusbrynolf.se/facebook_comment/%27

Ovanstående körning frågar Facebook om lite mer detaljerad statistik, och svaret ser ut så här:

{
  "data": [
   {
     "url": "www.hampusbrynolf.se/facebook_comment/",
     "normalized_url": "http://www.hampusbrynolf.se/facebook_comment/",
     "share_count": 13,
     "like_count": 29,
     "comment_count": 41,
     "total_count": 83,
     "commentsbox_count": 26,
     "comments_fbid": 1402213603344940,
     "click_count": 0
   }
  ]
}

En liten annan bild framträder då! Sidan har inte alls delats 83 gånger utan bara 13.

De begrepp som finns och hur jag har förstått dem:

"share_count": 7

Denna siffra är antalet  faktiska delningar av länken. Alltså när någon klickar på en delaknapp, eller kopierar och klistrar in url:en och postar på Facebook. Det spelar ingen roll om delningen görs i ett meddelande, på väggen eller på en grupp – publik eller hemlig. Denna siffra är alltså den som borde användas för att beskriva delningar.

"comment_count": 35

Detta är totala antalet kommentarer i ett kommentarsfält kopplat till artikeln i fråga samt kommentarer på  delningar på Facebook. I detta fallet räknas inte kommentarer  i låsta grupper. Enkelt uttryckt:  du postar en länk till den här sidan och sedan får en kommentar på den posten så räknas det som en kommentar på denna sida.

"like_count": 18,

Detta är antalet tummen upp som kommentarerna på sidan samt på delningarna av sidan på Facebook samt dess kommentarer. Dock räknas ej kommentarer på delningar som ej är i låsta grupper.

commentsbox_count: 20,

Denna är enkel – det är antalet från en inbäddad Facebook-kommentarsfunktion på sidan, om sådan finns.

"total_count": 61,

Detta mått är det som oftast kommuniceras som “antal delningar” eller “likes” eller “rekommendationer”. Det är i själva verket summan av verkliga delningar, kommentarerna på dessa delningar , antalet kommentarer på själva sidan  samt summan av alla som gillat delningarna, kommentarerna på dessa delningar eller kommentarerna på sidan i fråga.

Inte helt enkelt, men så här. Jag postade en länk till en testpost på Facebook. Det skapade en verklig “share”. Denna fick snabbt 14 kommentarer (av tre personer). Delningen fick tre tummen upp och en av av kommentarerna fick en tumme upp – totalt 4 “likes” med andra ord som räknas för min sida.

Pasted_Image_2013-10-10_19_54-2

Emanuel Karlsten har skrivit mer om det och Hans Kullin har gjort en gedigen genomlysning!

Den här posten är egentligen inte så mycket ett inlägg i AB-debatten som en allmän uppmaning till er alla att verkligen se sociala medier-statistik (om den inte kommer från min twitterdata, that is) med samma skepsis som vi väl alla ser på annan statistik med.

Och kanske att fundera en gång till innan du litar på någon statistik som sägs komma från Facebook.

Uppdatering: Efter olika samtal med Fredrik Strömberg så vill jag förtydliga att Facebook  ger ut alldeles utmärkt information, precis som visats ovan. Problemet ligger i det oreflekterade användningen av siffror som egentligen betyder något annat, och den allmänna begreppsförvirringen. För detta ska inte Facebook skyllas – de ger korrekt information,  även om standarddelningsknappen är missvisande.

Hur räknar Facebook delningar, likes och så vidare?

Det råder lite förvirring om vad som räknas i olika sammanhang när det kommer till facebookstatistik. Denna sida är till för att bringa klarhet i det hela. Så dela denna sida, kommmentera nedan, och kommentera på delningen. Sen undersöker vi hur det går med räknaren på den här länken.

[uppdatering nedan]

Slutsatserna så här långt är att den siffra som oftast kommuniceras som “delningar” eller “likes” i själva verket är en totalsiffra över likes, kommentarer,  delningar och likes på kommentarer – oavsett om kommentarerna är gjorda direkt i kommentarsfältet på denna sidan eller på en delning i det egna facebookflödet. Dock räknas inte kommentarer på delningar i en låsta grupper (men själva delningen räknas).

Tjänster som påstår sig visa antal delningar av en sida, såsom linktally.com, visar egentligen något annat – nämligen interaktioner med objektet. Tre personer kan snabbt generera en 30-40 sådana interaktion bara genom att diskutera lite och klicka på like-knappen. Denna siffra är säger alltså väldigt lite om räckvidd eller antalet personer som faktiskt exponerats.

Eller enklare uttryckt: Facebook rapporterar glatt 50 likes/shares fast den verkliga siffran kan vara så att inte en enda person gillat inlägget eller delat det.

De begrepp som finns och hur vi förstått dem:

"comment_count": 35

Detta är totala antalet kommentarer i kommentarsfältet nedan samt på  delningar på facebook som inte gjorts i låsta grupper. Alltså om du postar en länk till den här sidan och sedan diskuterar den så räknas det med.

"share_count": 7

Denna är fortfarande lite oklar, men borde vara summan av de som aktivt valt att dela sidan. Siffran är dock högre än antalet delningar som jag lyckats identifiera. Observera att detta dock inte är vad Facebook brukar kalla för “share” eller delningar, det är nämligen måttet “total” som brukar åsyftas.

"like_count": 18,

Detta är antalet tummen upp som kommentarerna nedan fått SAMT på delningarna av sidan på Facebook fått och deras kommentarer (endast  kommentarer på delningar som ej är i låsta grupper räknas).

commentsbox_count: 20,

Denna är enkel – det är antalet från kommentarsfältet nedan!

"total_count": 61,

Detta mått är det som oftast kommuniceras som antal delningar (av facebook själva). Det är i själva verket summan av verkliga delningar, kommentarerna på dessa delningar , antalet kommentarer på själva sidan (kommentarerna nedan)  samt summan av alla som gillat delningarna,  kommentarerna på dessa delningar eller kommentarerna nedan.

Förvirrad? Det är vi också.