Monthly Archives: July 2012

Data från Twitter i #Almedalen

Många mätte genomslag i sociala medier under politikerveckan i Almedalen. Twinglys liveboard, Prontos almedalsindex, Sveriges Radios/Medieormens Twittertopp, Retrievers dashboard och Lisslys mätningar är några exempel som alla höll kolla på flödena. I de flesta fallen är det Twitter som är huvudkällan för dessa mätningarna – helt enkelt eftersom Twitter ger snabb och problemfri tillgång till i stort sett all data. De ovan nämnda mätningarna bygger på filtreringar/sökningar mot Twitter på ett eller flera sökord såsom “#almedalen” eller “Göran Hägglund”. Vi på makthavare.se hade förstås också vår egen bevakning av de över 110 000 twittermeddelandena som skickades under veckan.

Jag tycker att fler ska kunna göra sina egna analyser, så här är en dump på alla tweets som skrev under Almedalsveckan på hashtaggen #almedalen, tillgängliggjord i tre olika format. Som en mysql-databasen textfil med tweettext och användare och slutligen som en excelfil (zippad csv-fil, 38MB).

Om du hittar på något spännande med datan – berätta gärna!