Monthly Archives: August 2014

Twitter, statistisk och mer från Almedalen 2014

Under politikerveckan i Almedalen samlade vi (Intellecta) data och gjorde ett dagligt nyhetsbrev (Almedalsbrevet) med mängder av grafer och statistik från dagen. Brevet skickades ut direkt efter talet.  Sedan 2012 har vi också samlat allt som skrevs på Twitter om Almedalen. Praktiskt har det gått till så att vi har en bevakning via Twitters streaming API på ordet “ almedalen”. Det innebär att alla tweets som innehåller ordet hämtas hem och lagras i en databas (oavsett om de det är skrivet som #almedalen eller inte). I denna databas går det att göra olika typer av sökningar. Som backup byggde vi även en lösning som använder Twitters sök-API för att hämta tweetsen, om den första skulle fallera.

Förra årets analys av Almedalen hittar du här.

Statistik och övergripande resultat på Almedalen

Under 2014 skrevs  199 932 tweets  under perioden 29:e (söndag) klockan 15.00 till den 6:e (söndag) 23:59. Under 2013 skrev 136 671 tweets och 2012 var 109 419. En ökning med 46%. Nästa mått att titta på är antalet unika konton som skrivit tweets om Almedalen, för att få en uppfattning om hur spritt twittrandet var. Totalt skrev 28 505  olika konton på hashtaggen, en ökning från 19 397 (2013) respektive 15 092 (2012). Rådata från 2012-2013 finns här.

Twitter över dygnet

Det högsta aktiviteten syns i samband med talen: 19.00-20.00 har twitter som mest aktivitet.

Antalet twittermeddelande på #almedalen under Almedalsvecken.
Antalet twittermeddelande som omnämner “almedalen” under Almedalsvecken.

Fördelningen per tal (räknar från 19.00-20.00) ser ut så här, i fallande ordning.

Söndag – socialdemokraterna 4650
Torsdag – moderaterna 4483
Tisdag – sverigedemokraterna 3458
Fredag – vänsterpartiet 2603
Måndag – kristdemokraterna 2490
Onsdag – miljöpartiet 2184
Lördag – svenskarnas parti 1320
Lördag – folkpartiet 306
Söndag – centerpartiet 244

Vi passade också på att hämta ut de twittermeddelande som hade geokodning. Kartan visar var i Visby som flest tweets skickades från. Klicka på kartan för att komma till en zoombar version som visar Almedalens hetaste platser (vad det gäller att skicka tweets åtminstone…).

Heatmap över Tweet från Almedalen
Heatmap över Tweet från Almedalen

Mest retweetat på Twitter

Här är listan över de 10 mest retweetade tweetsen som nämner Almedalen. I linje med tidigare år är det anti-SD-tweets som toppar. Faktum är att de första sex alla handlar om Sverigedemokraterna eller SvP. Precis som tidigare är det humoristiska tweets som får störst spridning.  En lustig detalj är att tweet nummer tio, från @sockerpappan är ett meddelande som skickades 2013 och som fick ny spridning under årets Almedalsvecka.

Vanligaste #taggar i Almedalen

Även om vi bevakat allt som skrivs om Almedalen, inte bara det som har en explicit tagg (dvs #almedalen) så har vi tagit fram en lista på de hashtaggar som mest frekvent fanns tillsammans med ordet Almedalen.

#almedalen 85426
#svpol 12730
#Almedalen2014 3658
#val2014 1543
#dinröst 766
#funkpol 686
#bopol 673
#skolan 650
#afkAlmedalen 548
#skolanförst 526
#swgreen 503
#svtdebatt 454
#utbpol 448
#jobbvalet 418
#oresundshuset 409
#hejdigitalt 393
#alliansen 387
#skola 383
#EUiAlmedalen 376
#SRAlmedalen 364
#Visby 358
#SVT 355
#gma14 311
#tv4val 310
#Hetast 304
#sverigebygget 292
#Gotland 282
#vardpol 273

En mer omfattande lista över alla hashtags som nämndes mer än 10 gånger kan du hittar här.

Ge mig all data!!!

Precis som tidigare ger vi också ut den samlade datan fritt för den som vill grotta djupare ner i twitterfloden. Tweetsen ligger i en mysql-databas, men kan (på förfrågan) konverteras till andra format.

Här är MYSQL-dump på alla tweets från politikerveckan som nämner ordet almedalen.

Du får använda data helt fritt, men det finns regler från Twitter kring hur du får exponera datan. Läs på och följ dem!