Vem följs du av, egentligen?

En ny funktion på Intellecta Corporates Twittercensus gör det möjligt att visualisera vem som följer ett visst konto och tvärtom. Tanken är inte primärt att identifiera exakt vilka personer det är – det är enklare att göra på Twitter självt. Istället är det intressanta att titta på inom vilka kluster man har följare och följer konton. Resultaten torde vara intressanta utifrån diskussioner om representativitet, bubblor, elitism såväl affärsnytta för företag. Jag har valt ut några olika typer av twitterkonton för att dels förklara funktionaliteten, dels visa på intressanta aspekter. Jag har inte själv gjort så mycket analys i det här läget – det finns gott om tid för det. Men jag gör några korta reflektioner på slutet.

Självklart kan du själv använda tjästen – men om du tittar på personer med väldigt många följare (>10 000) så kommer sidan att ladda och rendera långsamt. Jag rekommenderar Chrome för att göra upplevelsen så smärtfri som möjligt.

Först, några korta förklaringar. “Kartan”, “blobben”, “amöban” är en visualisering av de mest aktiva twittrarna som skriver på svenska. Drygt 50 000 är med på kartan och kriteriet är att kontot skrivit minst lika många tweets som det är dagar gammalt. Alltså en snittproduktion på minst 1 tweet om dagen.

Dessa konton har sedan visualiserats med en kraft-baserat algoritm som enkelt uttryckt gör konton som följer varandra dras samman, medan konton som inte följs skjuts bort. Mycket mer utförlig beskrivning finns här. Färgerna representerar olika kluster som är statistiskt framräknande. Totalt finns 23 sådana kluster i kartan. Vad ett kluster “är” blir en subjektiv tolkning, men när man tittar på personerna i respektive grupp är det ofta väldigt enkelt att sätta ett namn på gruppen. Christofer Laurin gått igenom alla och gett dem namn. Det är hans bild du ser här.

 

Vem följer mig?

Nästa steg är att titta på vilka som följer ett visst konto (eller tvärtom). I bilden syns de som följer mig (@hampusbrynolf) och du kan se livegrafen här.

Som synes är mina följare nästan uteslutande befinner sig i det norra delen av grafen – och i det orangea klustret. Jag är rätt jämt fördelad mellan det västra (teknik, “bubblan”) och östra (politik, ledarskribenter, media) delen av den orangea klustret. Det stämmer också ganska bra med min egen bild. I det lila vänstra klustret (sport) finns det i stort sett ingen som följer mig, och inga i de södra regionerna.

Vem följer Göran Hägglund?

Som synes har Göran en väldig dominans i det nordöstra delen av kartan. Sen glesas följarna ut i alla riktningar. I de södra delarna är det ingen som följer honom, i det lila sportklustret är det väldigt få och så vidare.

Om man jämför med Sanna Kallur så är skillnaden uppenbar.

Få i politik/media/journalist-kretsen följer Sanna Kallur, medan hon har höga följartal i sportklustret.

Det går även att titta på vilka konton en person följer, här är Göran Hägglunds följarprofil.

Några snabba reflektioner…

Det första och uppenbara insikten är att de olika klusten är ganska separerade från varandra. Tittar man på personer i endera kluster så följs de av person från samma område eller närliggande. Det gäller mig, det gäller Karin Pettersson eller Peter Wolodarski. Det finns alltså inte ett Twitter i Sverige, det finns fler olika. Kittet som håller samman verkar vara kändisarna, personer som följs av alla oavsett: Magnus Betner, Adam Alsing, Jonas Gardell, men även sportstjärnor av olika slag. Men även där finns tydliga skillnader i vilka kluster de är tyngst.

Vad gäller företag, såsom SJ eller ComHem, har de ganska ickerepresentativa följareprofiler. Men mer om det i ett senare inlägg.