Deltagare på #SSWC vs Twittercensus

Sedan vi på Intellecta Corporate släppte Twittercensus 2012 har jag fått olika frågor om vad klustren betyder och hur de fungerar. Jag har skrivit några inlägg för att förklara om hur twittergrafen är uppbyggt och hur färgerna sätts. Fredrik Christofer Laurin har också gjort ett strålande arbete med att katalogisera de olika klusten.

Men en tanke som hela tiden har funnits med mig är möjligheten att göra tvärtom – att istället för att titta på befintliga klusten och se vilka som ingår, hämta in verklig data och titta på var de personerna befinner sig. Sagt och gjort. Jag tog de anmälningslistor som publicerats, och extraherade twitteranvändarna. Dessa matchade jag sedan mot Twittercensus-datan och mappade ut användarna. Resultatet finns att beskåda i live-version här eller i bilden nedan. Resultatet är väldigt tydligt: SSWC-deltagarna kommer från samma del av klustret. Nu är det här lite självgenererande, eftersom SSWC-besökare kommer att följa varandra i högre utsträckning så kommer de successivt att bilda kluster. Men kartan är genererad innan årets upplaga av SSWC så lite intressant är det ändå.