Vem åker till Almedalen?

I samband med Almedalen 2011 byggde makthavare.se en tjänst för att låta personer registrera sitt deltagande under politikerveckan. Syftet var att erbjuda en möjlighet att se vilka andra i ens kontaktnät som skulle till Almedalen. Med hjälp av den insamlade datan över anmälda deltagare och den data som Intellecta Corporate samlade in i Twittercensus 2012 har vi kunnat visualisera vilka besökare på Almedalen som även finns med i kartan över de mest aktiva användarna på twitter. Resultatet är slående. Utan undantag är almedalsbesökarna från den norra delen av grafen, och nästan uteslutande kommer de från det orangea klustret av politiker, media och den så kallade “bubblan” – teknik och socialamedierintresserade. För den som är mer intresserad av twitter- och almedalsgrafen går den att hitta här. Läs också om hur twitter grafen är uppbyggd.

Almedalsbesökare på Twitter

Som metod betraktat finns det vissa problem när det gäller vilka som anmält sig till Almedalen. Många kan ha varit där utan att för den sakens skull ha anmält sitt deltagande. Man ska därför akta sig för att dra allt för långtgående slutsatser av grafen.

Deltagare på #SSWC vs Twittercensus

Sedan vi på Intellecta Corporate släppte Twittercensus 2012 har jag fått olika frågor om vad klustren betyder och hur de fungerar. Jag har skrivit några inlägg för att förklara om hur twittergrafen är uppbyggt och hur färgerna sätts. Fredrik Christofer Laurin har också gjort ett strålande arbete med att katalogisera de olika klusten.

Men en tanke som hela tiden har funnits med mig är möjligheten att göra tvärtom – att istället för att titta på befintliga klusten och se vilka som ingår, hämta in verklig data och titta på var de personerna befinner sig. Sagt och gjort. Jag tog de anmälningslistor som publicerats, och extraherade twitteranvändarna. Dessa matchade jag sedan mot Twittercensus-datan och mappade ut användarna. Resultatet finns att beskåda i live-version här eller i bilden nedan. Resultatet är väldigt tydligt: SSWC-deltagarna kommer från samma del av klustret. Nu är det här lite självgenererande, eftersom SSWC-besökare kommer att följa varandra i högre utsträckning så kommer de successivt att bilda kluster. Men kartan är genererad innan årets upplaga av SSWC så lite intressant är det ändå.

Data från Twitter i #Almedalen

Många mätte genomslag i sociala medier under politikerveckan i Almedalen. Twinglys liveboard, Prontos almedalsindex, Sveriges Radios/Medieormens Twittertopp, Retrievers dashboard och Lisslys mätningar är några exempel som alla höll kolla på flödena. I de flesta fallen är det Twitter som är huvudkällan för dessa mätningarna – helt enkelt eftersom Twitter ger snabb och problemfri tillgång till i stort sett all data. De ovan nämnda mätningarna bygger på filtreringar/sökningar mot Twitter på ett eller flera sökord såsom “#almedalen” eller “Göran Hägglund”. Vi på makthavare.se hade förstås också vår egen bevakning av de över 110 000 twittermeddelandena som skickades under veckan.

Jag tycker att fler ska kunna göra sina egna analyser, så här är en dump på alla tweets som skrev under Almedalsveckan på hashtaggen #almedalen, tillgängliggjord i tre olika format. Som en mysql-databasen textfil med tweettext och användare och slutligen som en excelfil (zippad csv-fil, 38MB).

Om du hittar på något spännande med datan – berätta gärna!